Tổng truy cập: 803,236 (Hôm nay: 24,953 online: 262) Toàn huyện: 310,099,706 (Hôm nay: 1,132 online: 355) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Số 225/SGDĐT-TCCB
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 04/03/2020
Người kí văn bản: Lương Văn Việt
Người gửi: Admin
Số lần xem: 515

HyperLink
Công văn về việc Hướng dẫn ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên ngành GD ĐT năm 2020
VĂN BẢN KHÁC
Thông báo về việc tạm hoãn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà năm 2020 (17/03/2020)
Thông báo về việc tạm hoãn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (17/03/2020)
Thông báo cảnh báo về việc ôn tập thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 tại các lớp mở tự phát (12/03/2020)
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 (06/03/2020)
Công văn về việc Hướng dẫn ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên ngành GD ĐT năm 2020 (04/03/2020)
Công văn số 3121/UBND-VP về việc thực hiện Thông báo số 1415 TB/TU ngày 26/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10/09/2019)