Tổng truy cập: 804,273 (Hôm nay: 25,986 online: 310) Toàn huyện: 310,099,716 (Hôm nay: 1,133 online: 354) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: 0
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 05/03/2020
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Admin
Số lần xem: 143

HyperLink
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020
VĂN BẢN KHÁC
Thông báo về việc tạm hoãn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà năm 2020 (17/03/2020)
Thông báo về việc tạm hoãn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (17/03/2020)
Thông báo cảnh báo về việc ôn tập thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 tại các lớp mở tự phát (12/03/2020)
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020 (06/03/2020)
Công văn về việc Hướng dẫn ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển giáo viên ngành GD ĐT năm 2020 (04/03/2020)
Công văn số 3121/UBND-VP về việc thực hiện Thông báo số 1415 TB/TU ngày 26/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10/09/2019)