UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,228,701 (Hôm nay: 67 online: 12) Toàn huyện: 310,127,601 (Hôm nay: 167 online: 122) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130294901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230294501THCS Việt Hồng http://th-thcsviethong.haiduong.edu.vn 22 4,286 3 1 2 4 2 3 1 5,997,672
330294502THCS Cẩm Chế http://th-thcscamche.haiduong.edu.vn 3 3,562 3 4 199 4 2 1 1 6,313,158
430294503THCS Liên Mạc http://th-thcslienmac.haiduong.edu.vn 64 4,431 11 0 143 4 2 1 2 6,341,427
530294504THCS Thanh Lang http://th-thcsthanhlang.haiduong.edu.vn 17 4,591 3 1 18 4 2 2 1 6,247,783
630294505THCS Thanh An http://th-thcsthanhan.haiduong.edu.vn 130 6,257 9 1 5 8 4 1 1 6,021,085
730294506THCS Tân Việt http://th-thcstanviet.haiduong.edu.vn 44 4,782 3 1 2 4 2 2 9 6,399,782
830294507THCS Hồng Lạc http://th-thcshonglac.haiduong.edu.vn 21 4,321 7 1 2 4 2 1 2 6,525,782
930294508THCS TT Thanh Hà http://th-thcsthanhha.haiduong.edu.vn 32 4,330 4 1 2 4 2 2 2 6,114,910
1030294509THCS Thanh Xá http://th-thcsthanhxa.haiduong.edu.vn 14 3,472 3 14 312 4 2 2 3 5,777,956
1130294510THCS Thanh Thuỷ http://th-thcsthanhthuy.haiduong.edu.vn 47 3,404 9 1 2 4 2 3 2 6,106,436
1230294511THCS Thanh Xuân http://th-thcsthanhxuan.haiduong.edu.vn 80 5,999 4 5 75 4 2 2 6 6,077,297
1330294512THCS Thanh Sơn http://th-thcsthanhson.haiduong.edu.vn 39 5,195 7 1 2 4 2 1 1 6,102,489
1430294513THCS Thanh Khê http://th-thcsthanhkhe.haiduong.edu.vn 9 5,015 18 1 3 4 2 1 1 5,987,024
1530294514THCS Hợp Đức http://th-thcshopduc.haiduong.edu.vn 44 4,984 6 1 2 77 25 1 1 5,998,286
1630294515THCS Trường Thành http://th-thcstruongthanh.haiduong.edu.vn 12 4,236 3 1 2 4 2 1 1 5,773,858
1730294516THCS Thanh Bính http://th-thcsthanhbinh.haiduong.edu.vn 43 3,428 39 2 25 28 44 1 2 5,924,740
1830294517THCS Thanh Hồng http://th-thcsthanhhong.haiduong.edu.vn 52 4,558 91 12 35 5 3 1 1 6,493,110
1930294518THCS Thanh Cường http://th-thcsthanhcuong.haiduong.edu.vn 44 4,842 3 1 2 4 2 2 3 6,223,002
2030294519THCS Vĩnh Lập http://th-thcsvinhlap.haiduong.edu.vn 21 4,207 38 11 54 9 23 2 2 5,991,239
2130294520THCS Tân An http://th-thcstanan.haiduong.edu.vn 6 3,612 8 1 3 5 2 3 1 6,182,097
2230294521THCS Tiền Tiến http://th-thcstientien.haiduong.edu.vn 35 6,068 4 1 4 6 2 5 2 6,459,260
2330294522THCS Quyết Thắng http://th-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 145 7,597 11 1 0 18 2 3 3 6,485,204
2430294523THCS An Lương http://th-thcsanluong.haiduong.edu.vn 21 3,664 9 1 30 4 2 1 2 5,859,366
2530294524THCS Thanh Hải http://th-thcsthanhhai.haiduong.edu.vn 42 5,564 0 24 63 4 2 4 6 6,523,762
2630294525THCS Phượng Hoàng http://th-thcsphuonghoang.haiduong.edu.vn 7 4,110 3 1 2 4 2 2 7 6,156,141
2730294526THCS Chu Văn An http://th-thcschuvanan.haiduong.edu.vn 46 0 27 2 21 11 10 2 1 7,955,937
2830294401TH Việt Hồng http://th-thviethong.haiduong.edu.vn 51 4,417 3 1 1 0 2 1 3 5,768,901
2930294402TH Hồng Lạc http://th-thhonglac.haiduong.edu.vn 64 6,413 4 1 0 0 2 1 2 5,751,429
3030294403TH Liên Mạc http://th-thlienmac.haiduong.edu.vn 37 6,917 18 1 1 0 18 1 1 5,753,539
3130294404TH Tân Việt http://th-thtanviet.haiduong.edu.vn 4 3,706 5 1 1 0 2 1 1 5,789,435
3230294405TH Thanh An http://th-ththanhan.haiduong.edu.vn 9 3,775 3 1 0 0 2 3 2 5,660,904
3330294406TH Cẩm Chế http://th-thcamche.haiduong.edu.vn 41 6,480 1 1 1 0 2 1 1 5,794,551
3430294407TH Thanh Lang http://th-ththanhlang.haiduong.edu.vn 35 6,926 3 1 1 0 2 5 1 5,809,718
3530294408TH TT Thanh Hà http://th-ththanhha.haiduong.edu.vn 33 4,690 4 1 0 4 6 1 1 5,792,641
3630294409TH Thanh Xá http://th-ththanhxa.haiduong.edu.vn 24 6,973 3 1 1 0 3 1 2 5,626,525
3730294410TH Thanh Thuỷ http://th-ththanhthuy.haiduong.edu.vn 26 5,337 3 1 4 0 2 2 1 5,713,296
3830294411TH Thanh Xuân http://th-ththanhxuan.haiduong.edu.vn 78 7,156 3 1 0 0 2 1 1 5,672,909
3930294412TH Thanh Sơn http://th-ththanhson.haiduong.edu.vn 15 7,292 4 1 0 0 2 1 3 5,735,328
4030294413TH Thanh Khê http://th-ththanhkhe.haiduong.edu.vn 19 4,119 3 1 0 0 2 1 1 5,721,768
4130294414TH Hợp Đức http://th-thhopduc.haiduong.edu.vn 23 4,123 8 1 0 0 2 1 1 5,648,695
4230294415TH Trường Thành http://th-thtruongthanh.haiduong.edu.vn 65 4,218 16 3 4 3 2 5 4 5,730,434
4330294416TH Thanh Bính http://th-ththanhbinh.haiduong.edu.vn 65 5,438 3 1 0 0 2 3 1 5,775,357
4430294417TH Thanh Cường http://th-ththanhcuong.haiduong.edu.vn 43 3,840 16 1 0 0 2 1 2 5,650,755
4530294418TH Thanh Hồng http://th-ththanhhong.haiduong.edu.vn 11 4,530 3 1 0 0 2 2 1 5,852,537
4630294419TH Vĩnh Lập http://th-thvinhlap.haiduong.edu.vn 9 3,279 3 1 0 0 2 1 2 5,680,127
4730294420TH Tân An http://th-thtanan.haiduong.edu.vn 0 6,466 3 1 1 0 2 2 2 5,756,496
4830294421TH Tiền Tiến http://th-thtientien.haiduong.edu.vn 67 9,681 16 1 0 1 23 1 1 5,942,570
4930294422TH Thanh Hải http://th-ththanhhai.haiduong.edu.vn 179 8,308 141 4 38 70 71 2 3 6,065,332
5030294423TH An Lương http://th-thanluong.haiduong.edu.vn 7 3,675 3 1 2 0 2 2 6 5,628,927
5130294424TH Phượng Hoàng http://th-thphuonghoang.haiduong.edu.vn 83 5,410 9 1 12 35 111 2 1 5,796,322
5230294425TH Quyết Thắng http://th-thquyetthang.haiduong.edu.vn 16 9,040 19 1 0 2 5 3 4 5,895,015
5330294301MN Cẩm Chế http://th-mncamche.haiduong.edu.vn 7 0 14 1 1 0 6 1 4 120,555
5430294302MN Liên Mạc http://th-mnlienmac.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 4 126,377
5530294303MN Tân Việt http://th-mntanviet.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 113,644
5630294304MN Việt Hồng http://th-mnviethong.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 115,832
5730294305MN Hồng Lạc http://th-mnhonglac.haiduong.edu.vn 5 0 13 1 1 0 6 1 2 162,866
5830294306MN Thanh Lang http://th-mnthanhlang.haiduong.edu.vn 8 0 16 1 1 0 6 1 2 129,331
5930294307MN Thanh Hà http://th-mnthanhha.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 176,248
6030294308MN Thanh Xá http://th-mnthanhxa.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 1 3 147,109
6130294309MN Thanh Thuỷ http://th-mnthanhthuy.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 1 1 138,032
6230294310MN Thanh Sơn http://th-mnthanhson.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 2 0 6 1 2 174,709
6330294311MN Thanh Xuân http://th-mnthanhxuan.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 166,785
6430294312MN Thanh Khê http://th-mnthanhkhe.haiduong.edu.vn 7 0 14 1 1 0 6 1 1 142,459
6530294313MN Hợp Đức http://th-mnhopduc.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 3 123,876
6630294314MN Trường Thành http://th-mntruongthanh.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 154,695
6730294315MN Thanh Bính http://th-mnthanhbinh.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 134,729
6830294316MN Thanh Cường http://th-mnthanhcuong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 3 154,151
6930294317MN Thanh Hồng http://th-mnthanhhong.haiduong.edu.vn 5 0 13 1 1 0 6 1 2 223,360
7030294318MN Vĩnh Lập http://th-mnvinhlap.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 139,393
7130294319MN Tân An http://th-mntanan.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 3 150,645
7230294320MN An Lương http://th-mnanluong.haiduong.edu.vn 5 0 14 1 0 0 6 1 1 260,938
7330294321MN Thanh Hải http://th-mnthanhhai.haiduong.edu.vn 7 0 14 1 15 0 6 1 1 165,581
7430294322MN Phượng Hoàng http://th-mnphuonghoang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 205,148
7530294323MN Tiền Tiến 1 http://th-mntientien1.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 121,438
7630294324MN Quyết Thắng http://th-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 1 4 120,296
7730294325MN Thanh An http://th-mnthanhan.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 125,001
7830294326MN Tiền Tiến 2 http://th-mntientien2.haiduong.edu.vn 8 0 14 1 1 0 6 1 2 158,065
7930294327MN Thanh Hải 2 http://th-mnthanhhai2.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 0 5 124,024
   Tổng số2,228258,7249871481,118350584122167310,127,601
 
Đăng nhập