UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 668,493 (Hôm nay: 942 online: 117) Toàn huyện: 309,050,008 (Hôm nay: 1,619 online: 810) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 08.08.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130294901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230294501THCS Việt Hồng http://th-thcsviethong.haiduong.edu.vn 18 4,286 3 1 2 4 2 5 11 5,988,367
330294502THCS Cẩm Chế http://th-thcscamche.haiduong.edu.vn 3 3,562 3 4 199 4 2 1 12 6,284,990
430294503THCS Liên Mạc http://th-thcslienmac.haiduong.edu.vn 63 4,431 11 0 143 4 2 6 11 6,324,089
530294504THCS Thanh Lang http://th-thcsthanhlang.haiduong.edu.vn 13 4,575 3 1 18 4 2 28 12 6,214,050
630294505THCS Thanh An http://th-thcsthanhan.haiduong.edu.vn 130 6,257 9 1 5 8 4 2 4 6,006,671
730294506THCS Tân Việt http://th-thcstanviet.haiduong.edu.vn 44 4,782 3 1 2 4 2 4 29 6,381,585
830294507THCS Hồng Lạc http://th-thcshonglac.haiduong.edu.vn 20 4,321 7 1 2 4 2 3 21 6,494,978
930294508THCS TT Thanh Hà http://th-thcsthanhha.haiduong.edu.vn 32 4,330 4 1 2 4 2 3 7 6,090,770
1030294509THCS Thanh Xá http://th-thcsthanhxa.haiduong.edu.vn 14 3,472 3 14 312 4 2 5 5 5,773,348
1130294510THCS Thanh Thuỷ http://th-thcsthanhthuy.haiduong.edu.vn 47 3,408 9 1 2 4 2 1 11 6,098,167
1230294511THCS Thanh Xuân http://th-thcsthanhxuan.haiduong.edu.vn 73 5,990 4 5 75 4 2 2 7 6,066,914
1330294512THCS Thanh Sơn http://th-thcsthanhson.haiduong.edu.vn 39 5,195 7 1 2 4 2 8 8 6,087,427
1430294513THCS Thanh Khê http://th-thcsthanhkhe.haiduong.edu.vn 9 4,984 18 1 3 4 2 27 8 5,972,659
1530294514THCS Hợp Đức http://th-thcshopduc.haiduong.edu.vn 44 4,984 6 1 2 77 25 45 10 5,965,308
1630294515THCS Trường Thành http://th-thcstruongthanh.haiduong.edu.vn 6 4,236 3 1 2 4 2 5 8 5,767,473
1730294516THCS Thanh Bính http://th-thcsthanhbinh.haiduong.edu.vn 37 3,428 37 2 25 28 44 2 6 5,915,850
1830294517THCS Thanh Hồng http://th-thcsthanhhong.haiduong.edu.vn 51 4,558 88 12 35 5 3 3 15 6,462,404
1930294518THCS Thanh Cường http://th-thcsthanhcuong.haiduong.edu.vn 42 4,842 3 1 2 4 2 4 246 6,168,938
2030294519THCS Vĩnh Lập http://th-thcsvinhlap.haiduong.edu.vn 21 4,198 38 11 54 9 23 4 8 5,982,911
2130294520THCS Tân An http://th-thcstanan.haiduong.edu.vn 6 3,628 8 1 3 5 2 2 32 6,172,622
2230294521THCS Tiền Tiến http://th-thcstientien.haiduong.edu.vn 34 6,032 4 1 4 6 2 2 14 6,445,058
2330294522THCS Quyết Thắng http://th-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 142 7,597 11 1 0 18 2 5 5 6,465,049
2430294523THCS An Lương http://th-thcsanluong.haiduong.edu.vn 21 3,589 9 1 30 4 2 10 8 5,847,414
2530294524THCS Thanh Hải http://th-thcsthanhhai.haiduong.edu.vn 41 5,564 0 24 63 4 2 2 10 6,497,495
2630294525THCS Phượng Hoàng http://th-thcsphuonghoang.haiduong.edu.vn 7 4,109 3 1 2 4 2 3 5 6,145,607
2730294526THCS Chu Văn An http://th-thcschuvanan.haiduong.edu.vn 46 0 27 2 21 11 10 44 29 7,920,886
2830294401TH Việt Hồng http://th-thviethong.haiduong.edu.vn 29 3,629 3 1 1 0 2 18 7 5,727,991
2930294402TH Hồng Lạc http://th-thhonglac.haiduong.edu.vn 62 6,413 4 1 0 0 2 3 5 5,744,959
3030294403TH Liên Mạc http://th-thlienmac.haiduong.edu.vn 32 6,917 18 1 1 0 18 27 254 5,720,582
3130294404TH Tân Việt http://th-thtanviet.haiduong.edu.vn 4 3,706 5 1 1 0 2 5 5 5,781,279
3230294405TH Thanh An http://th-ththanhan.haiduong.edu.vn 9 3,775 3 1 0 0 2 5 5 5,655,093
3330294406TH Cẩm Chế http://th-thcamche.haiduong.edu.vn 37 6,480 1 1 1 0 2 1 5 5,785,674
3430294407TH Thanh Lang http://th-ththanhlang.haiduong.edu.vn 31 6,926 3 1 1 0 2 2 14 5,766,996
3530294408TH TT Thanh Hà http://th-ththanhha.haiduong.edu.vn 29 4,690 4 1 0 4 6 1 8 5,766,170
3630294409TH Thanh Xá http://th-ththanhxa.haiduong.edu.vn 21 6,973 3 1 1 0 3 2 5 5,620,118
3730294410TH Thanh Thuỷ http://th-ththanhthuy.haiduong.edu.vn 23 5,298 3 1 4 0 2 13 8 5,704,137
3830294411TH Thanh Xuân http://th-ththanhxuan.haiduong.edu.vn 69 7,156 3 1 0 0 2 6 18 5,631,264
3930294412TH Thanh Sơn http://th-ththanhson.haiduong.edu.vn 15 7,292 4 1 0 0 2 4 325 5,707,275
4030294413TH Thanh Khê http://th-ththanhkhe.haiduong.edu.vn 16 4,119 3 1 0 0 2 36 11 5,693,980
4130294414TH Hợp Đức http://th-thhopduc.haiduong.edu.vn 21 4,123 8 1 0 0 2 15 5 5,644,528
4230294415TH Trường Thành http://th-thtruongthanh.haiduong.edu.vn 64 4,218 16 3 4 3 2 11 6 5,719,477
4330294416TH Thanh Bính http://th-ththanhbinh.haiduong.edu.vn 62 5,438 3 1 0 0 2 30 6 5,760,085
4430294417TH Thanh Cường http://th-ththanhcuong.haiduong.edu.vn 38 3,840 16 1 0 0 2 1 64 5,638,794
4530294418TH Thanh Hồng http://th-ththanhhong.haiduong.edu.vn 11 4,530 3 1 0 0 2 10 75 5,828,918
4630294419TH Vĩnh Lập http://th-thvinhlap.haiduong.edu.vn 9 3,279 3 1 0 0 2 2 6 5,673,801
4730294420TH Tân An http://th-thtanan.haiduong.edu.vn 0 6,416 3 1 1 0 2 13 5 5,745,435
4830294421TH Tiền Tiến http://th-thtientien.haiduong.edu.vn 58 9,579 16 1 0 0 23 10 5 5,903,875
4930294422TH Thanh Hải http://th-ththanhhai.haiduong.edu.vn 175 8,308 141 4 38 70 71 14 129 6,031,444
5030294423TH An Lương http://th-thanluong.haiduong.edu.vn 7 3,646 3 1 2 0 2 12 4 5,624,435
5130294424TH Phượng Hoàng http://th-thphuonghoang.haiduong.edu.vn 81 5,143 9 1 12 35 111 3 3 5,788,746
5230294425TH Quyết Thắng http://th-thquyetthang.haiduong.edu.vn 12 9,040 19 1 0 2 5 5 7 5,858,265
5330294301MN Cẩm Chế http://th-mncamche.haiduong.edu.vn 7 0 14 1 1 0 6 27 4 117,726
5430294302MN Liên Mạc http://th-mnlienmac.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 24 3 123,496
5530294303MN Tân Việt http://th-mntanviet.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 3 4 110,830
5630294304MN Việt Hồng http://th-mnviethong.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 8 3 112,882
5730294305MN Hồng Lạc http://th-mnhonglac.haiduong.edu.vn 5 0 13 1 1 0 6 20 3 158,804
5830294306MN Thanh Lang http://th-mnthanhlang.haiduong.edu.vn 8 0 16 1 1 0 6 24 4 126,414
5930294307MN Thanh Hà http://th-mnthanhha.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 174,400
6030294308MN Thanh Xá http://th-mnthanhxa.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 19 6 144,096
6130294309MN Thanh Thuỷ http://th-mnthanhthuy.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 1 2 134,565
6230294310MN Thanh Sơn http://th-mnthanhson.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 2 0 6 10 4 171,045
6330294311MN Thanh Xuân http://th-mnthanhxuan.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 7 3 163,255
6430294312MN Thanh Khê http://th-mnthanhkhe.haiduong.edu.vn 7 0 14 1 1 0 6 19 3 139,561
6530294313MN Hợp Đức http://th-mnhopduc.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 18 3 120,523
6630294314MN Trường Thành http://th-mntruongthanh.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 22 3 151,314
6730294315MN Thanh Bính http://th-mnthanhbinh.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 26 4 131,964
6830294316MN Thanh Cường http://th-mnthanhcuong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 4 4 150,249
6930294317MN Thanh Hồng http://th-mnthanhhong.haiduong.edu.vn 5 0 13 1 1 0 6 3 4 220,019
7030294318MN Vĩnh Lập http://th-mnvinhlap.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 22 3 135,376
7130294319MN Tân An http://th-mntanan.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 25 5 146,740
7230294320MN An Lương http://th-mnanluong.haiduong.edu.vn 5 0 14 1 0 0 6 11 3 258,023
7330294321MN Thanh Hải http://th-mnthanhhai.haiduong.edu.vn 7 0 14 1 15 0 6 23 3 161,559
7430294322MN Phượng Hoàng http://th-mnphuonghoang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 4 201,516
7530294323MN Tiền Tiến 1 http://th-mntientien1.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 3 2 117,107
7630294324MN Quyết Thắng http://th-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 6 0 15 1 1 0 6 3 4 117,084
7730294325MN Thanh An http://th-mnthanhan.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 121,665
7830294326MN Tiền Tiến 2 http://th-mntientien2.haiduong.edu.vn 8 0 14 1 1 0 6 10 4 153,140
7930294327MN Thanh Hải 2 http://th-mnthanhhai2.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 0 5 122,304
   Tổng số2,099257,2929821481,1183495848101,619309,050,008
 
Đăng nhập