UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,228,697 (Hôm nay: 63 online: 09) Toàn huyện: 310,127,601 (Hôm nay: 167 online: 122) Đăng nhập

Ngày 27/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà đã tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh năm học 2019-2020 tại Trường THCS Chu Văn An. Tham gia cuộc thi có 26 đơn vị, với 29 dự án (có 3 trường có 2 dự án dự thi: THCS Chu Văn An, THCS Thanh Hồng,THCS Việt Hồng; 23 trường có 01 dự án dự thi), trong đó có 08 dự án thuộc lĩnh vực vật lý- kỹ thuật, 12  dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, 06 dự án thuộc lĩnh vực hóa học - môi trường. Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi năm nay  các trường THCS đã tập trung hướng dẫn học sinh làm dự án chi tiết, có hiệu quả, nhiều dự án có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao, giải quyết được vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống của các em học sinh.

Ban Tổ chức trao thưởng cho tác giải dự án đạt giải A

Ban Tổ chức trao thưởng cho tác giả dự án đạt giải A

Ban Tổ chức trao thưởng cho tác giải dự án đạt giải B

Ban Tổ chức trao thưởng cho tác giả dự án đạt giải B

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 06 dự án đạt giải A (THCS An Lương, THCS Vĩnh Lập, THCS Thanh An, THCS Tân Việt, THCS Thanh Hồng, THCS TT Thanh Hà); 07 giải B (THCS Chu Văn An, THCS Việt Hồng, THCS Thanh Bính, THCS Tân An, THCS Thanh Cường, THCS Tiền Tiến, THCS Thanh Hải;16 dự án giải C.  Các dự án đạt giải A tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để tham dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh. Việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học là cơ hội để học sinh giới thiệu các dự án của mình thể hiện năng lực học tập, nghiên cứu; là hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Hai tốt" trong các nhà trường.

 

                                                                                                       Nguyễn Danh Trịnh

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
123

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
Địa chỉ: TT THANH HÀ - HUYỆN THANH HÀ -TỈNH HẢI DƯƠNG - ĐT: (0220) 3813 177
Địa chỉ Web: thanhha.haiduong.edu.vn; Email: phonggddtthanhhahd@gmail.com
Đăng nhập