UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 805,416 (Hôm nay: 27,107 online: 454) Toàn huyện: 310,099,717 (Hôm nay: 1,134 online: 354) Đăng nhập

 

                     Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, sân bóng rổ, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, sân bóng rổ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, sân bóng rổ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
Địa chỉ: TT THANH HÀ - HUYỆN THANH HÀ -TỈNH HẢI DƯƠNG - ĐT: (0220) 3813 177
Địa chỉ Web: thanhha.haiduong.edu.vn; Email: phonggddtthanhhahd@gmail.com
Đăng nhập